Rozjíždíme mýdlařskou dílničku III. – Technická zpráva odevzdána, co dál?

     Máme za sebou další kus naší cesty. První návštěva hygieny nás uvrhla do smršťě zákonů a nařízení, které musíme znát a dodržovat. Druhá návštěva nám ujasnila všechny detaily a pomohla nám vypilovat naši dílničku. Třetí návštěva, stejně jako v pohádkách, už byla vyvrcholením – odevzdali jsme technickou zprávu a teď už můžeme jen čekat, zda budeme moci naší dílničku začít stavět nebo ne.

     Abych si zkrátil to nekonečné čekání, rozhodl jsem se napsat článek o tom, co všechno technická zpráva a projektová dokumentace musí obnášet. A jako přídavek nastíním – co teď a co dál?

I takto může vypadat technická zpráva

Pokud jste ještě nečetli první dva díly našeho putování za schválením dílničky a certifikací výrobků, mrkněte na první a druhý díl. Často na ně odkazuji a hrozí, že by vám mohlo něco uniknout. 

Přečteno? Jdeme na to.

 

Co je to technická zpráva?

 

Technická zpráva je velice jednoduše řečeno popis provozovny a činností, které se v ní budou odehrávat. Když to na nás paní hygienička poprvé vybalila, že něco takového musíme mít, polilo mě horko – okamžitě jsem si představil desítky a desítky stránek právničiny, kterým nebudeme rozumět, natož abychom něco takového sepsali. Naštěstí moje představy byly liché a nakonec stačí pouze pár stránek s lidským popisem všeho, co se týká provozovny a činností, které se tam budou odehrávat.

 

  Zde uvádím seznam, které jsme do zprávy zahrnuli my spolu s popisem. Věřím, že to někomu přijde vhod, až si bude chtít založit svou vlastní dílničku. A pokud nic takového neplánujete, alespoň se dozvíte, na co vše je třeba myslet 🙂    

 

 • Umístění provozovny – v této kapitolce jsme popsali, kde se bude provozovna nacházet. Zahrnuje to adresu, popis okolí a obecné dispozice (například výměra). My jsme tady zahrnuli, že se jedná o neprůchozí součást rodinného domu, které má veškeré hygienické zázemí (sprcha, záchod, úklidovou místnost, atd.). To bylo důležité uvést, protože kdybychom neměli zázemí poblíž provozovny, muselo by být její součástí.
 • Záměr – obecný popis, co máme v plánu v dílničce podnikat. Spadá sem, že chceme vyrábět mýdla, masti a jinou kosmetiku a objem, v jakém chceme vyrábět a kapacitu provozovny. Z tohoto odstavečku musí být patrné, že se jedná o drobnou ruční výrobnu – kdybychom chtěli otevírat automatizovanou výrobnu na kosmetiku se stovkou zaměstnanců, musela by technická zpráva a náš přístup nejspíše vypadat úplně jinak 🙂
 • Provozní doba – Jednoduché, tady stačí popsat jak dlouho (pořád) a jak často (do padnutí) budeme v dílničce pracovat. Víte jak se říká, že podnikání má tu výhodu, že můžete být svým pánem a určovat si, kdy budete pracovat? Tohle je přesně to místo, kde si to můžete určit. Takže pokud vás štve vstávat na sedm ráno do práce nebo raději děláte v noci, tady se můžete vyřádit přesně podle svého gusta.

Mýdla spokojeně dozrávají na policích – prozatím v mé pracovně, dokud nebudou mít své vlastní místo

 • Pracovníci – popis a počet osob, které budou v provozovně dělat. Tady je opět důležité zmínit, že se jedná o malý podnik bez zaměstnanců – se zaměstnanci okamžitě rostou nároky na vybavení a dispozice provozovny. Koho tady nenapíšete, ten nesmí do provozovny vstoupit bez vašeho doprovodu a bez řádného proškolení, jak se chovat (v provozu se nacházejí nebezpečné látky a vůbec, nemýdlaři hrozně rádi osahávají nebezpečné nebo pečlivě vycíděné věci – Zdenka by o tom mohla vyprávět 🙂 ). V této kapitole taky musí být uvedeno, že pracovníci jsou proškoleni a poučeni o práci v provozu. Taktéž, že mají vyřízený platný zdravotnický průkaz (dá se jednoduše získat u obvodního lékaře).
 • Odpovědná osoba – jedná se o osobu, která absolutně odpovídá za procesy a výslednou kvalitu kosmetiky, která se bude prodávat – něco je s kosmetikou špatně? Padá to na hlavu odpovědné osoby, i kdyby to tisíckrát nebyla její chyba (například se splete dodavatel a pošle špatně označené suroviny, stejně je to na vaši hlavu). Pro naši kosmetiku jsme si určili jako odpovědnou osobu Zdenku, tak snad vše půjde dobře a nebudu jí muset do vězení nosit pilník schovaný v dortu 🙂 
 • Bezpečnostní listy – Jelikož se v dílničce pracuje s hydroxidem sodným a dalšími nebezpečnými látkami. Museli jsme proto dodat formou přílohy bezpečností listy těchto látek, aby na hygienické stanici mohli posoudit, zda naše bezpečnostní opatření jsou dostatečné. Jsme vybaveni ochrannými oděvy, brýlemi, rukavicemi a oční sprchou, kdyby náhodou.
 • Energie – Zde jsme rozepsali, jak je naše provozovna vytápěna, odkud bereme elektřinu, plyn a vodu (a taky jestli máme přístup jak k teplé, tak ke studené). To je celkem základ, bez energií by se nedalo v provozovně dělat, natož aby prošla schválením.
 • Nakládání s odpady – Tady patří, jak budeme zacházet s odpady – obaly, zbytky z výroby a podobně. Museli jsme nastudovat poměrně šťavnatý zákon o odpadech, kde jsme naštěstí zjistili, že se na nás nevztahuje žádné speciální nařízení. Takže stačí odpad roztřídit a pak vynést do popelnic. Rovněž jsme tady zmínili, že jsme napojeni na kanalizaci. Jelikož nepoužíváme nic jiného, než co je k mání v běžných domácnostech, tak není problém.
 • Dispozice provozovny – Velmi dlouhá kapitolka o tom, jak naše provozovna vypadá a je zařízená. Velikost a počet místností, umístění oken, kde se budou skladovat suroviny, kde se bude vyrábět, kde budou zrát mýdla, kde se bude kosmetika balit… Jako kdybyste po internetu někomu popisovali, jak to u vás vypadá. Z tohoto popisu musí být patrné, že vybavení pro výrobu je dostatečné, že jsou splněny podmínky pro správnou hygienu práce (například dostatek světla, teplo nebo třeba větrání) a že nedojde k znehodnocení výrobků nevyhovujícími podmínkami výrobny.
 • Tok surovin – Opět poměrně dlouhá kapitolka. Při výrobě kosmetiky je třeba dbát na to, aby se tok surovin nekřížil a nedošlo tak ke znehodnocení výrobku. My jsme museli popsat odkud a kam směřují suroviny a že v žádném kroku výroby nedojde k jejich křížení. Toto jsme pak ještě doplnili v přílohách nákresem, kde jsme šipečkami naznačili pohyb surovin po dílničce. Tady na tomto bodu jsme pohořeli prvně, když jsem šli na druhou konzultaci na hygienu 🙂
 • Technologie a postup výroby produktů – Dokázali byste laikovi popsat, jak vlastně vyrábíte kosmetiku, od začátku do konce? Se všemi postupy a kroky tak, aby to pochopil? Ukázalo se, že to není tak jednoduché 🙂 A přesně toto je třeba do technické zprávy napsat. Krok po kroku tak, aby na hygienické stanici mohli z textu posoudit, že nedochází k porušování správné výrobní praxe a nesnižuje se kvalita výrobku. Zdenka si s tím nakonec poradila parádně, podle jejího popisu bych mohl mýdla a masti dělat i já. A to už je co říct.

    Je to všechno, co jsme odevzdali? Téměř. Jak jsem zmiňoval, součástí byly ještě tři přílohy, na které jsme v textu odkazovali. První byly Bezpečnostní listy surovin, které budou v provozovně používány. Bezpečnostní listy se dají jednoduše sehnat od dodavatelů surovin, měli by je na požádání vydat.

Druhá příloha byl půdorys provozovny, kde je celá naše dílnička rozkreslena. Kde jsou okna, dveře, místnosti, police, pracovní linka a podobně. Vše je poctivě okótováno a popsáno. Toto je pravděpodobně nejdůležitější součást Technické zprávy a tak jsem si dal záležet. Stejně jako se zbytkem technické zprávy, tak ani tady jsme si nemuseli zvát nějakého projektanta, aby nám to za těžké peníze nakreslil. Stačí, když je výkres přehledný a má všechny náležitosti.

 

    Třetí příloha byl Tok surovin, který doplňoval kapitolku tok surovin zmíněnou výše. Jedná se o zjednodušený půdorys bez kót a popisků, s dlouhou linkou, která naznačuje pohyb surovin po provozovně. Linka by se neměla nikde křížit, pokud ano, tak bychom museli znova přemýšlet o rozložení provozovny 🙂

V technické zprávě jsme se snažili pokrýt vše, co nám paní hygieničky řekly při návštěvách. Je možné, že jsme něco popsali navíc, případně něco opomněli (snad ne!). Za nás je to každopádně vše a tak to snad bude stačit. Je trochu nevýhodou, že nikde v zákonech není napsáno, co technická zpráva má obsahovat, takže jste vpodstatě odkázání sami na sebe a člověka, který to bude schvalovat. Proto, jak pokaždé píšu, je nejlepší si na hygienu dojet a pobavit se s lidmi osobně. Nám se to určitě vyplatilo, protože na internetu se prostě nedá dohledat vše. A i kdyby, každá provozovna je jiná a má svá vlastní specifika (a vlastní kouzlo).

 

Odevzdáno, co dál?

 

Teď už stačí jen založit ruce a čekat.

    Kéž by 🙂 Čekání nás čeká, až třicet dní do vyjádření, ale lelkovat určitě nebudeme. Místnosti, které jsme pro dílničku vyhradili jsou stále plné nepořádku a věcí, které jsme ještě od stěhování nevybalili (a to jsou to tři roky!). 

     Náš hlavní cíl je vyklidit a zbavit se všeho toho harampádí, které nás akorát brzdí a nepřináší užitek. Vlastně se na to už i těším, uklízení v baráku je svým způsobem i úklid v sobě a ten určitě potřebuju 🙂

    Souběžně s tím jsme navázali kontakt s hodnotitelem kosmetiky, který nám naše výrobky zcertifikuje. Tento týden mu budeme zasílat první várku receptů, aby nám je nacenil a my tak mohli vědět, jakou částku z rozpočtu si vyčlenit. Z prvního rozhovoru jsem zjistil, že to nakonec nebude s cenou tak hrozné, jak jsem čekal. Nakonec budeme certifikovat více výrobků, než jsme počítali.

    To jsou dvě hlavní věci, které musíme udělat a pak náš čeka hromada menších, ale neméně důležitých kroků – například vymýšlení originálního loga a návrh obalů na naše výrobky. Zdenka si dává na výrobcích záležet, byla by škoda, kdyby dojem kazila špatná prezentace.

     Naštěstí logo máme podchycené u kolegy, který se vytvářením “brandu” zabývá celý život a ví, jak na to. Nejlepší věc je, že jsme se dohodli v platbě za práci v naturáliích – tedy mýdla, masti a med, pravděpodobně do konce života (grafici jsou drahé potvory!). Rekonstrukce se blíží a každá korunka se hodí.

Zdenčina vášeň, která vše odstartovala…

     To mi připomnělo jednu věc. Je zajímavé sledovat, jak se nám věci, které jsme udělali rok zpátky, vyplácejí. Rok zpátky jsme se rozhodli odkládat peníze ze včelaření bokem do zvláštního prasátka. Řekli jsme si se Zdenkou, že prasátko nerozbijeme, abychom si koupili auto, zajeli na hezkou dovolenou nebo utratili za nový obývák – řekli jsme si, že prasátko rozbijeme jedině, až si budeme chtít splnit nějaký sen a dělat to, co nás baví. Tehdy jsme ještě nevěděli, o co šlo a kdy k tomu vůbec dojde, jestli vůbec. Určitě nás to i občas mrzelo, přeci jen se tam nasbírala pěkná hromádka, a ta dovolená by fakt bodla. Ale nenechali jsme se zlákat a vytrvali.

     A teď, kdy se hodí každá koruna a výdaje jsou nekonečné, jsme šťastní a pyšní sami na sebe, že jsem byli trpěliví a poctivě střádali korunku za korunkou. Nebýt tohoto prasátka, nebyly by nejspíše ani mýdla, ani masti, ani dílnička a ani plnění vlastních snů.

    Trpělivost růže přináší. A tak teď budeme trpělivě čekat a makat jak fretky, dokud se nám neozvou z hygieny. Už se nemůžeme dočkat. Držte nám palce, ať to dobře dopadne!

   Petr

Sdílejte článek s přáteli

***** KLUB *****

PŘÍMO OD VČELAŘKY

Na co se můžete těsit?

📌 Spousta informací a inspirace

📌 Jeden nový článek měsíčně

📌 Živá vysílání 

📌
 Recepty a návody 

📌
  Konzultace zdarma

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Mýdlařská dílnička VIII. – Ukončení výroby mýdel pro prodej

Mýdlařská dílnička VIII. – Ukončení výroby mýdel pro prodej

 Mýdlařská dílnička VIII. – Ukončení výroby mýdel pro prodej Život je změna a občas pořádná:-) Dneska se jdu za vámi s jednou takovou změnou podělit.  Když jsme před dvěma lety začínali, měli jsme velké plány, chtěli jsme dělat všechno! Mýdla, kosmetiku, kurzy...

Mýdlářská dílnička VII. – Spuštění e-shopu a prodeje

Mýdlářská dílnička VII. – Spuštění e-shopu a prodeje

   Mýdlářská dílnička VII. - Spuštění e-shopu a prodeje  Od spuštění e-shopu prvního listopadu minulého roku uběhlo už deset měsíců. Je proto ideální čas se ohlédnout na naše dosavadní počínání. A proto vás dnes zavedu zpátky v čase, do doby těsně...

Mýdlařská dílnička VI. – Kolik stojí výrobna kosmetiky?

Mýdlařská dílnička VI. – Kolik stojí výrobna kosmetiky?

  Mýdlařská dílnička VI. - Kolik stojí výrobna kosmetiky?     Mýdlařská dílnička už stojí, ale faktury nepřestávají chodit. Naštěstí jsme s tím počítali a nachystali si v našem rozpočtu dostatek peněz. Určitě by nám ale do začátku pomohlo, kdybychom se mohli...

Přečtěte si naše nejnovější články

Látkové plenky

Látkové plenky

    Látkové plenkyMyšlenka na používání látkových plenek se mě držela celé těhotenství. Několikrát jsem si o látkovkách začala zjišťovat...

Solná mýdla

Solná mýdla

    Solná mýdla Solná mýdla se jmenují solná, protože obsahují celkem velké množství soli (minimálně 50 % od váhy olejů). Nejčastěji se...

Líbí se Ti moje tvorba? Nenech si nic ujít.

KLUB PŘÍMO OD VČELAŘKY

V klubu je zracopváno již více než 20 článků. 🙂
Členství v klubu ocení určitě ti, kteří by rádi ke mě na kurz, ale nemají tu možnost.

Jak klub vlastně vypadá a na co se můžete těsit?

📌 Spousta informací a inspirace 
📌 Každý měsíc minimálně jedno téma především k výrobě mýdel. Pokud bude zájem tak i o bylinkách, kosmetice nebo o včelkách.
Témata budou i na přání
📌 Témata budou formou textu doplněného o video či fotonávod
📌 Živá vysílání 🙂
📌 Recepty na mýdla a tipy na zajímavé přísady
📌 Postupně projedeme všechny témata z mých kurzů 
📌 Budeš mít mou plnou pozornost při řešení Tvých problémů a otázek

📌 Budu pro Tebe po domluvě k dispozici na telefonu

CHCETE SE NAUČIT

VYRÁBĚT MÝDLA? 

Pořádám online kurzy
pro začátečníky i pokročilé.